Вимоги щодо розміщення зовнішньої політичної реклами.

 

І. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

ІІ. Строки проведення передвиборчої агітації (розміщення політичної реклами).

2.1. кандидати або партія мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата у депутати.

2.2. передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

ІІІ. Перелік документів, які має подати замовник для укладення договору про розповсюдження передвиборної агітації:

(1) копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата у Президенти України, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови (у вигляді копії виданого Центральною виборчою комісією документу).

(2) копія довідки банку про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у Президенти України, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови,  з якого буде здійснюватися фінансування витрат на передвиборну агітацію, та його реквізити.

(3) копія документа, який посвідчує особу розпорядника поточного рахунку виборчого фонду кандидата у Президенти України, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови та копію документа, яким ця особа призначена розпорядником поточного рахунку виборчого фонду (копія паспорту та наказу про призначення/ довіреності/ протоколу/ рішення).

(4)  у випадку укладання договору з рекламним агентством - копія договору про розповсюдження передвиборної агітації з кандидатом у Президенти України, кандидатом в депутати, кандидатом на посаду міського голови.

Перелік документів, без наявності яких не може здійснюватися розміщення політичної реклами:

1.           підписаний Замовником договір;

2.           підписана Замовником Адресна програма;

3.           підписаний Замовником Контрольний макет;

4.           надані Замовником копії документів згідно п. ІІІ даної Пам’ятки

Матеріали передвиборної агітації повинні містити:

 • відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника відповідних матеріалів;
 • текст виконується державною мовою

Матеріали передвиборної агітації підлягають обов’язковому перегляду юристом  перед їх друком та розміщенням.

За наслідками такого перегляду у замовника можуть бути додатково витребувані документи (точний перелік визначатиметься співробітниками юридичного відділу).

Забороняється у політичній рекламі:

 • розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк,  їх тираж,  інформацію  про осіб,
  відповідальних за випуск;
 • розміщення політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • розміщення політичної реклами на об'єктах культурної спадщини;
 • розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про кандидата у Президенти;
 • поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.
 • використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України;
 • вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди цієї особи;
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання;
 • містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;
 • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
 • імітувати або копіювати текст, зображення, ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів;
 • використовувати зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв;
 • містити елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності;
 • вводити в оману споживачів реклами, завдавати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо місця і способу розповсюдження (недобросовісна реклама).

VII. До політичної реклами та передвиборної агітації, в тому числі, належить:

 • використання символіки або логотипів партії (блоку), що висунула кандидата у Президента, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови або яка є суб'єктом виборчого процесу
 • повідомлення про підтримку партією (блоком) або кандидатом у Президенти, кандидатом в депутати, кандидатом на посаду міського голови - видовищних чи інших публічних заходів;
 • проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку), що висунула кандидата у Президента або кандидатом у Президенти, кандидатом в депутати, кандидатом на посаду міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
 • публічні заклики голосувати за чи проти кандидата у Президенти, кандидата в депутати, кандидата на посаду міського голови або публічні оцінки діяльності цього кандидата або партії (блоку), що висунула кандидата;
 • інші форми визначені законодавством.

 

Опубликовано: